20 pct. flere rotteanmeldelser

19-06-2009

Igen i 2008 oplevede kommunerne markante stigninger i antallet af rotteanmeldelser. Både i Jylland og på øerne har der været tale om markante stigninger – på i alt 20 pct.

Igen i 2008 oplevede kommunerne markante stigninger i antallet af rotteanmeldelser. Både i Jylland og på øerne har der været tale om markante stigninger – på i alt 20 pct.

Det viser de seneste indrapporteringer fra kommunerne til By- og Landskabsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for rottebekæmpelsen i Danmark.

I 2008 blev der indgivet 174.000 rotteanmeldelse, mod 145.000 året før – en stigning på 29.000.  Det skal ses i lyset af, at antallet af anmeldelse også steg drastisk i de foregående år. For tyve år siden var antallet af anmeldelser kun på ca. 80.000 årligt.

Allerede sidste år forudsagde By- og Landskabsstyrelsen rottekonsulent, Peter Weile, at både 2008 og 2009 ville blive ”store” rotteår:

”Flere ting gør, at rotterne får lettere spil. Kommunerne sparer på deres rotte-budgetter. Husejerne er for dårlige til at sikre, at deres egne stikledninger til kloaknettet er i orden. Det varmere vejr betyder, at rotterne kan få flere kuld på en sæson. Og så lader alt for mange affald ligge, som er det rene kræs for rotterne,” siger specialkonsulent i By- og Landskabsstyrelsen Peter Weile.

Om kort tid offentliggør By- og Landskabsstyrelsen en ny rapport om rotte-situationen i Danmark.

Yderligere oplysninger:
Rottekonsulent Peter Weile, By- og Landskabsstyrelsen, telefon 72 54 49 33, mobil 40 41 84 26
Se også mere på www.blst.dk – under rottebekæmpelse