Prima dansk badevand

12-06-2009

Godt nyt til alle, der vil holde ferie i Danmark: 96,4 pct. af de danske badestrande opfylder EU's krav om rent vand. Det er både flere end sidste år - en stigning på 3,5 pct. – og flere end nogensinde.

Godt nyt til alle, der vil holde ferie i Danmark: 96,4 pct. af de danske badestrande opfylder EU's krav om rent vand. Det er både flere end sidste år - en stigning på 3,5 pct. – og flere end nogensinde.

Det viser den årlige rapport om badevandet fra det Europæiske Miljøagentur. Rapporten er baseret på tal indsamlet af By- og Landskabsstyrelsen efter vandmålinger foretaget 1104 steder.

Kun 41 strande opfylder ikke EU’s krav til renhed, og det er færre end sidste år, hvor 73 strande ikke kunne opfylde kravene. Det er også første gang, siden man i 1991 begyndte at rapportere om badevandet, at man i Danmark ikke har haft behov for at lukke en kyst-badestrand i sæsonen.

"At der er kommet flere rene strande kan skyldes, at flere kommuner har fået styr på deres problemer med overløb fra spildevandsbassiner efter med store regnskyl. Det var netop disse overløb, der gav anmærkninger til flere strande sidste år, og noget kan tyde på, at flere har fået opgraderet deres kloaksystem, så disse situationer er under kontrol. Vi anbefaler dog stadig, at man er opmærksom efter de meget store regnskyl og spørger kommunen, om der er problemer på de lokale badestrande, før man går i vandet," siger kontorchef Marianne Moth, By- og Landskabsstyrelsen, Vand.

Der er stadig direkte forbud mod at bade 14 steder i landet, svarende til 8,8 km kyst - og det er uændret i forhold til sidste år.

Hvad angår badning i ferskvand, opfyldte 95 pct. af alle 115 ferskvandsbadesteder EU's krav om rent vand i 2008. Det er et lille fald i forhold til sidste år på ca. 1.7 pct. Men ellers var der ingen ændringer i situationen.

Direkte forbud mod badning rammer strande, hvor badevandskravene ikke har været overholdt i tre på hinanden følgende badesæsoner, eller hvis der er i løbet af sæsonen konstateres uhygiejniske forhold, som ikke umiddelbart kan afhjælpes og som er en risiko for de badendes sundhed. Betegnelsen uegnet til badning gælder strande med svære strøm- og bundforhold.

Der var 1260 badesteder i Danmark, 1145 ved kysterne og 115 ved søerne.

Se badevandskortet sidst i rapporten (engelsk)

Yderligere oplysninger:
Marianne Moth, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 7254 4891