Besøg frueskoens lillesøster - adressen er den samme!

26-06-2009

Frueskohegnet i Rold Skov rummer to botaniske sjældenheder: Den imponerende Fruesko, der blomstrer sidste uge af maj - første uge afjuni og Rød Skovlilje, der blomster fra omkring 1. juli og 2-3 uger.

Rød Skovlilje - foto Niels Fabek

Frueskoindhegningen besøges af skovgæster længe efter at skovens stjerne, Fruesko, er afblomstret. Selv om hegnet ligger et vidunderligt smukt sted i Bjergeskoven med udsyn over Skadsholmen i ådalen, så er der alligevel botanisk interesserede, der går skuffede fra stedet. Fruesko står i fuld flor fra den sidste uge i maj og ca. 2 uger frem, men så går det også ned ad bakke.

Der er dog ingen grund til at fortvivle, indhegningen rummer en anden stor sjældenhed, nemlig Frueskoens "lillesøster" - orkideen Rød Skovlilje. Skovlilje blomstrer fra slutningen af juni til langt hen i juli. Her er tale om en meget spinklere plante, der dog kan blive op til 35 - 50 cm. Rød Skovlilje får mellem 2 og 12 blomster, som er rosa til purpurfarvede. Kig godt efter, især hvor der er gode lysforhold i hegnets nederste del. Rød Skovlilje har en tendens til at bryde ud af hegnet, så se godt efter hvor du træder.

Rød Skovlilje er knyttet til lys løvskov på kalkbund, og vokser kun to andre steder i Danmark: I klinteskoven  på Møns klint og i Allindelille Fredskov ved Sorø. Rød Skovlilje er her i Jylland sjældnere end Fruesko. Der findes kun omkring 30-40 eksemplarer, og kun i Frueskohegnet i Rold Skov.

Husk - Rød Skovlilje er fredet og må ikke plukkes eller graves op! Nyd den på voksestedet, som du finder ved at følge afmærkningen fra Fruesko P-pladsen på Buderupholmvej (ikke for gangbesværede) eller ved at følge vejen i ådalen (til fod eller på cykel) fra dambruget, forbi Teglgårdsmølle og frem til Fruesko-indhegningen.

Rød Skovlilje - foto Niels Fabek

Fotos Niels Fabek.