Troels Lund hjælper Afrika i kamp mod biopirater

09-06-2009

Danmark støtter afrikanske lande med ca. 3,5 mil. kr. til en konference, der skal bane vejen for internationale regler om udveksling af genetiske ressourcer fra naturen.

Danmark støtter afrikanske lande med ca. 3,5 mil. kr. til en konference, der skal bane vejen for internationale regler om udveksling af genetiske ressourcer fra naturen. Baggrunden er, at en del virksomheder i dag, udøver en slags ”biopirateri”, dvs. bruger genressourcer fra bl.a. tropeskove til f.eks. kosmetik, medicin og bioteknologi, uden at oprindelseslandet får del i det økonomiske udbytte.

”Vi i den rige del af Verden har et specielt ansvar for at hjælpe med til, at u-lande i f.eks. Afrika får del i udbyttet, når internationale virksomheder udnytter naturressourcerne. Bio-pirateri – eller røveri af naturens egne gener - er forkasteligt og bør stoppes. Derfor har Danmark i flere år presset på for at få et internationalt regelsæt på området. Det håber jeg, denne konference i Afrika kan hjælpe med til,” siger miljøminister Troels Lund Poulsen.

Den danske støtte er en aftale mellem miljøminister Troels Lund Poulsen og den Namibiske miljøminister, Nandi-Ndaitwah, som er ordfører for de afrikanske lande. Den panafrikanske ministerkonference, skal finde sted i Namibia i februar 2010.

Konferencen er et skridt på vejen mod en international aftale, der skal sikre, at befolkningerne i udviklingslandene får del i det økonomiske overskud, når virksomheder fra i-lande bruger genetiske ressourcer til fremstilling af bl.a. nye afgrøder, kosmetik og medicin.

”I- og ulande har en fælles interesse i at nyttiggøre de genetiske ressourcer i naturen. Men vi skal give hinanden håndslag på en god og fair handel, der gavner begge parter. Ellers frygter jeg naturen bliver udnyttet samvittighedsløst, og der er risiko for, at ulandene smækker døren i overfor forskere og virksomheder” siger miljøministeren.

Undersøgelser peger på, at den globale omsætning af varer, som er baseret på genetiske ressourcer, er på højde med omsætningen indenfor f.eks. IT- eller energisektoren.  Det vurderes, at omkring 80 procent af alle verdens genetiske ressourcer findes i naturen i u-landene.

Konferencen vil ruste de afrikanske landes politiske ledere op til de afsluttende forhandlinger i Japan i oktober 2010 om en international aftale. Mødet i Namibia vil også bidrage til at landene kan gå i gang med at gennemføre den lovgivning og opbygge institutioner, der er nødvendige for bl.a. at kunne godkende det voksende antal af udenlandske firmaer, der forsker og udvinder genetiske ressourcer i Afrika.

Det er FN’s biodiversitetskonvention, der bestemmer, at et land har ejendomsretten til de genetiske ressourcer i landet. Man har i flere år forhandlet for at nå frem til et regelsæt for socialt ansvarlig udnyttelse af genressourcer (Access and Benefit Sharing, ABS).

Yderligere oplysninger:
Søren Mark Jensen, projektleder, By- og Landskabsstyrelsen, tlf.: 72 54 48 17