Nye regler for campinghytter

08-06-2009

Campinghytter er små huse til udlejning på en campingplads. De skal være placeret samlet, må ikke udmatrikuleres, og kan kun stilles til rådighed for samme bruger i højst fire uger årligt.

Campinghytter er små huse til udlejning på en campingplads. De skal være placeret samlet, må ikke udmatrikuleres, og kan kun stilles til rådighed for samme bruger i højst fire uger årligt.

Sådan lyder en del af definitionen på en campinghytte i det forslag til ændring af sommerhusloven, som By- og Landskabsstyrelsen har sendt i høring frem til 28. juli 2009. Samtidig foreslås planloven ændret, så opførelse og ændring af campinghytter fremover kræver landzonetilladelse.

Den præcise beskrivelse af en campinghytte gør det muligt at kende forskel på små feriehuse på campingpladser og på sommerhuse. Netop denne skelnen giver mulighed for større campinghytter, samtidig med at man holder fast i en restriktiv praksis for udlejning af sommerhuse.

Baggrunden for forslaget er, at miljøministeren i foråret opnåede enighed med regeringspartierne og Dansk Folkeparti om rammerne for et nyt campingreglement, der vil give mulighed for større campinghytter på landets campingpladser.

De aktuelle lovændringer udgør det lovmæssige grundlag for det kommende campingreglement.

Link:
Høringsmaterialet
Nyhed 26.marts

Yderligere oplysninger:
Flemming Thornæs, Cand. Arch., By- og Landskabsstyrelsen, Landsplan, tlf: 72 54 48 11