Danmark om EU-kritik: Vi passer på Vildmosen

25-06-2009

Danmark beskytter naturen i Lille Vildmose og lever op til de internationale bestemmelser, der gælder for nordvest-Europas største højmose.

Danmark beskytter naturen i Lille Vildmose og lever op til de internationale bestemmelser, der gælder for nordvest-Europas største højmose. Det fremgår af det svar, som den danske regering har sendt EU Kommissionen, efter kommissionen har sendt en såkaldt åbningsskrivelse til regeringen i april. Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har modtaget en kort orientering om svaret, der efter anmodning fra EU-kommisionen er fortrolig.

EU-kommisionen mener at Danmark ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger for at undgå forringelser af naturen. Samtidig bliver der ikke gjort nok ud af at vurdere de negative konsekvenser på naturen, når der bliver givet tilladelse til landbrug og tørvegravning, fremgår det af åbningsskrivelsen.

På baggrund af Kommissionens kritik har Danmark gennemgået udviklingen i områdets natur og dets forvaltning, og Kommissionens kritik tilbagevises på grundlag af dels den store indsats, der rent faktisk er gennemført for at beskytte området i gennem flere år, dels på grundlag af en analyse af de seneste års behandling af råstof- og landbrugssager.

Lille Vildmose er omfattet af Danmarks største fredning på 76km2. Mosen er beskyttet af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Link til notatet til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om svar på Europa-Kommissionens åbningsskrivelse i sag nr. 2005/4398 om mangelfuld beskyttelse af Lille Vildmose

Yderligere oplysninger:
Flemming Nielsen, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 72 54 48 22