Dansen gik i enge

09-06-2009

Gravlev ådal blev indviet med dans og musik, motionsløb, fest og taler i strålende sol. Omkring 250 gæster nød vejret.

Familiedans på engen

Der var ingen munke, men masser af skønjomfruer og dertil glade børn og en enkelt heks, da dansen gik i enge ved indvielsen af Gravlev ådal, søndag d. 7. juni 2009. Familiedans under ledelse af Karin Skovmand til Rebild Spillemændenes toner var den festlige introduktion til festen i ådalen.

Familiedans på engen

Vejret viste sig fra sin bedste side og præsenterede en ådal, der til dagen var klædt i grønt og blåt. Den tørre eng langs Ravnkildevejen var forvandlet til festplads og dansegulv, og ellers var dagens temaer alle knyttet til ådalen: Motionsløb, vilde blomster, fisk og fiskeri, kilder, naturpleje, fugle, småkravl i vand og på land og og ikke mindst det færdiggjorte naturgenopretningsprojekt, der genstarter naturen på engene. Gøgeurterne kunne i alt fald lide indsatsen, de var mødt op i hundredvis - bestilt til dagen.

Fest i Gravlev ådal

Omkring 250 gæster havde taget imod opfordringen til at møde op og fejre genopretningen af en af Danmarks smukkeste ådale. Der var taler af statsskovrider Bendt Egede Andersen, Skov- og Naturstyrelsen, borgmester Anny Winther, Rebild Kommune og lodsejer Erik Bundgaard.

Erik Bundgaard "Sådan så engene ud i min barndom". Erik Bundgaard viste et gammelt foto af slægtsgården Bundgaard, der tydeligt viste dyrkede marker i ådalen. Tiden er gået, og ådalen kan ikke længere dyrkes, men genopretningsprojektet og statens opkøb har skabt nye muligheder. Erik Bundgård, der er 8. generation på gården lige nord for Ravnkilde, har bl.a. lejet et stort græsningsareal i ådalen, og det bliver hans kreaturer ådalens gæster møder på stien tværs over dalen.

Anny Winther åbner stien og ådalen

Rebild kommunes borgmester, Anny Winther løb forrest i motionsløbet "Gravlevløbet", arrangeret til dagen på en af landets smukkeste stier, rundt om Gravlev sø. Med et velrettet hug af en skarpslebet le åbnede borgmesteren den nye, 6,5 km lange sti og indviede samtidig genopretningsprojektet.

Barn fisker i åen

Ingen ådal uden å, og ingen å uden fisk. Fiskene var i fokus på dagen, både de lækre, varmrøgede ørreder fra det lokale Thingbæk dambrug, dem der en dag bider på produkter, fremstillet af fingernemme fluebindere fra Støvring Lystfiskeriforening og de drømmefisk, oplevet af de mange børn, der benyttede sig af tilbuddet om at fiske i den nye å.

Børn ved bækken

Og så var der ellers familiehygge ved bækken. Andre tog på orkidesafari, kiggede fugle i Gravlev sø eller nød musikken og det gode vejr.

Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg takker hermed nok engang vore samarbejdspartnere i ådalen og de mange medvirkende ved festen!