Film om skove og klimaændringer

29-06-2009

Træbranchens fælles informationsprojekt Træ er Miljø har som en del af den igangværende klimakampagne Træ gavner klimaet oversat og bearbejdet filmen "Forest and climate change: A convenient truth". Filmens danske titel er Skove og klimaændringer: En bekvem sandhed.

Sti Træbranchens fælles informationsprojekt Træ er Miljø har som en del af den igangværende klimakampagne Træ gavner klimaet oversat og bearbejdet filmen Forest and climate change: A convenient truth . Filmens danske titel er Skove og klimaændringer: En bekvem sandhed.

Filmen præsenterer fakta om skovenes rolle i reguleringen af klimaet og informerer om skovrydning, skovenes betydning for biodiversiteten og skovenes rolle som livsgrundlag for mennesker. Skovenes rolle som leverandør af biomasse til energiformål og træ til konstruktionsformål belyses.

Klimakampagnen er støttet af Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien, Skov- og Naturstyrelsen.