Klimpeland

02-06-2009

På Stensbæk Hede vest for Gram findes et helt unikt område med såkaldte ’klimper’.

Klimpelandskab på Stensbæk Hede. Klinterne ser ud som 'almindelige' høje af sand, men er helt specielle. På Stensbæk Hede vest for Gram findes et helt unikt område med såkaldte ’klimper’ .

Det specielle ved en klimpe er, at selvom de umiddelbart ser ud til at være en almindelig høj af sand, så er de våde på toppen, fordi de på toppen består af mosejord.

Kombinationen af sandhøj og våd mosejord lader sig gøre, fordi der inde i klimpen er et lag af al, der indeholder jern. Dette lag fungerer som en skål der holder på vandet.

Nu har Københavns Universitet og Skov- og Naturstyrelsen – Ribe gravet gennem to klimper på Stensbæk Hede for at undersøge opbygningen nærmere.

På billederne herunder ses det jernholdige al-lag som en tynd skål-formet stribe. Laget er så tæt, at sandet nedenunder slet ikke er misfarvet af udvaskning fra moselaget øverst.

Læs mere om Stensbæks klimper HER

Læs mere videnskabeligt om klimper HER (engelsk)

Læs om GEOSITES HER .

Kom og oplev klimpelandet

Skov- og Naturstyrelsen – Ribe inviterer på vandretur i det unikke "klimpeland"i Stensbæk Plantage lørdag den 6. juni fra klokken 14 til 16.

Mødested: P-pladsen Goliaths Hoved midt i Stensbæk Plantage ved Stensbækvej.
Turleder: Skovfoged Else Benete Lei.

Tirsdag den 16. juni klokken 13 vises klimperne frem endnu en gang – denne gang af Professor Henrik Breuning-Madsen, hvor fagfolk inden for området er meget velkomne.

Henvendelse for yderligere information:

Skov- og Naturstyrelsen – Ribe:  74 82 61 05