Sort stork set ved Skjern Å

25-06-2009

Sort stork Mandag eftermiddag så naturvejleder Holger Hansen fra Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland et eksemplar af den sjældne Sorte Stork ved Skjern Å nær Stampe Mølle 1 kilometer fra Naturcenter Koutrupgård.

Den Sorte Stork fløj op fra åen, kredsede nogle gange og vandt højde, hvorefter den fløj op over Naturcenter Koutrupgård og forsvandt ud af syne.

Traditionelt har den Sorte Stork været meget mere fåtallig i Danmark end den Hvide Stork. I takt med at den Hvide Stork stort set er forsvundet som dansk ynglefugl, er forholdet dog stille blevet ændret. De fleste år ses enkelte Sorte Storke strejfe omkring i Danmark i sommerhalvåret, og der er også konstateret enkelte yngleforsøg.

Den Sorte Stork er væsentlig mere sky end den Hvide Stork. Hvor den Hvide Stork har sin rede på gårde og andre bygninger, så har den Sorte Stork sin rede i uforstyrrede skove med små og hurtigt strømmende vandløb, hvor den finder sin føde. Netop området nær Gudenåens- og Skjeråens Kilder samt andre å-udspringsområder langs vandskellet på den jyske højderyg kunne være mulige ynglesteder for Sort Stork

Det er mindst 5. gang i løbet af de sidste 20 år, at der ses Sort Stork nær Naturcenter Koutrupgård.

Igen onsdag blev der set en sort stork ved Lillesø i Sdr. Feldborg Plantage.