Problemer med for meget sand på Vejers Strand

30-06-2009

Løst sand på stranden skyldes ikke manglende klitdæmpning

I år er der større mængder løst sand på den populære strand ved Vejers i en sådan grad at bilkørsel flere steder vanskeliggøres.
Det har været fremme, at sandproblemerne på stranden skyldes af Skov- og Naturstyrelsen i år ikke har foretaget sandflugtsdæmpning langs klitfoden af kystklitterne. Det afviser Skov- og Naturstyrelsen dog. "Det løse sand på stranden har intet med klitdæmpningen at gøre, da sandet primært kommer fra havet, hvor det skylles ind og aflejres, tørrer og blæser op på stranden." siger skovfoged Sven Wodschow fra Skov- og Naturstyrelsen – Blåvandshuk. "Manglende storme kombineret med et tørt forår har bevirket at der er mere løst sand på stranden i år", siger Sven Wodschow.

Vi har selvfølgelig forståelse for, at der kan være utilfredshed med situationen da det vanskeliggør bilkørsel på stranden, men det er altså naturens luner og vejrforhold, der i år har skabt situationen - og ikke at vi ikke lægger hø langs hele klitfoden. Det har vi i øvrigt ikke gjort i flere år. Effekten heraf var begrænset og derfor stoppede vi tilbage i 2004, siger Sven Wodschow, Skov- og Naturstyrelsen.


Yderligere oplysninger:
skovrider Ulrik Lorenzen tlf. 7654 1024 eller skovfoged Sven Wodschow tlf. 7654 1025