Grønt lys til Silkeborg kommuneplan

08-06-2009

Miljøcenter Aarhus har frafaldet indsigelsen mod Silkeborg Kommunes forslag til kommuneplan.

Kommuneplanen var i høring fra 1. februar til 1. april 2009. I høringsperioden var det ikke muligt at finde løsninger på alle problemer, og derfor gjorde miljøcentret indsigelse mod planen, men dialogen er efterfølgende fortsat.

”Der er fundet løsninger, som både tilgodeser de kommunale og statslige interesser”, siger centerdirektør Tommy Mostrup, By - og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aarhus, som har koordineret statens behandling af kommuneplanen.

Indsigelsen var rettet mod kommunens ønsker om at byudvikle i særlige landskabelige interesseområder og i områder med grundvandsinteresser.

I et af områderne med grundvandsinteresser bliver der lavet en ny form for byudvikling, der stiller særligt skrappe krav til beskyttelsen af grundvandet, indtil der foreligger en kortlægning. Kortlægningen vil herefter fastsætte det endelige niveau for en evt. beskyttelse.

I forhold til indsigelsen mod kommunens ønsker om ny byvækst ved Svejbæk og Ans i strid med de landskabelige interesser, er der nu enighed om at begrænse byvæksten, så de særligt værdifulde landskaber stadig bliver tilgodeset.

Silkeborg Kommune kan nu færdiggøre den politiske behandling af den digitale kommuneplan. Kommunen forventer at vedtage planen den 22. juni 2009.

I det midtjyske har Herning, Århus og Odder kommuner allerede fået grønt lys fra staten til deres kommuneplaner. De fleste øvrige kommuner ventes at have deres nye planer klar i løbet af 2009. Indtil videre har tre kommuner i Danmark vedtaget deres kommuneplaner endeligt: Herning, Gentofte og Holbæk.

Yderligere oplysninger:
Centerdirektør Tommy Mostrup, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aarhus, , tlf.: 72 54 82 00
Fuldmægtig Marie Lindberg Tefre, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aarhus, , tlf.: 72 54 82 92