Skambidt får på Feddet

10-06-2009

I søndags havde vi et ubehageligt eksempel på, hvad der kan ske når folk ikke holder deres hund i snor. En løs hund angreb et får i en hegning på Feddet ved Brydegård, men pga. hurtig indgreb fra lokale blev hunden skilt fra fåret før det gik helt galt. Fåret fik en skade, men er nu behandlet. Sagen anmeldes til politiet.

Foto: Anders Hersø Pedersen Desværre har vi af og til problemer med løsgående hunde på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Det giver problemer både for de husdyr, der plejer vore arealer og for de vilde dyr. Problemet er aktuelt hele året, men netop nu hvor dyrene yngler og naturen er fuld af æg og dyreunger forretter løse hunde stor skade.

"Fido" er sikkert en god og kærlig hund hjemme i sofaen, men når den færdes i naturen vækkes jagtinstinktet og hundens adfærd ændres fuldstændigt. Skaderne kan ske utroligt hurtigt, og måske opdager ejeren end ikke, at hunden har tømt en rede eller spist en harekilling.

Derfor er det ulovligt og strafbart ikke at have sin hund i snor, når man færdes i naturen. Den eneste undtagelse herfra er hundeskovene, men hunden skal også her være under ejerens kontrol.

Mange mennesker er bange for hunde. For dem kan oplevelsen af en løs hund være særdeles skræmmende og ødelægge deres naturoplevelse. Det er vigtigt at tage hensyn til andre, så derfor kære hundeejer, hold din hund i snor!

Få mere at vide:

Kontaktinfo:

  • Naturvejleder Jesper Vagn Christensen, Skov- og Naturstyrelsen – Fyn tlf. 62 65 17 77, mobil: 21 49 00 28, mail: eller Forstfuldmægtig Jens Skovager Østergaard, Skov- og Naturstyrelsen – Fyn tlf. 63 10 13 42 mobil: 40 61 32 14, mail: