Sæt dit fodaftryk på Fodsporet

11-06-2009

Sådan får du indflydelse på, hvordan den nedlagte jernbane mellem Næstved, Slagelse og Skælskør skal indrettes

Sådan får du indflydelse på, hvordan den nedlagte jernbane mellem Næstved, Slagelse og Skælskør skal indrettes

Skov- og Naturstyrelsen, Slagelse og Næstved Kommuner holder de første borgermøder om den kommende natursti ” Fodsporet ”på den nedlagte jernbane tre torsdage i juni måned. På møderne nedsættes de syv lokale stiråd, der vil få direkte indflydelse på hvordan stien vil blive indrettet i hvert deres lokalområde. Så skal I have en naturlegeplads eller kunst langs banen? Eller har du en idé til hvor der er plads til en grillplads eller en hundeskov? Mød op til dit lokale møde, hvis du har en god ide, vil have indflydelse eller bare vil være orienteret.

Møderne finder sted:

18. juni i Ladbyhus, Ladby

22. juni i Skørpinge Forsamlingshus, Skørpinge

25. juni på Sandved Hotel, Sandved

Alle dage er fra kl. 19.00 – 21.30

De formelle aftaler er på plads. Bevillingen er på 48 millioner. Slagelse Byråd har besluttet, at der bliver plads til veterantogskørsel på strækningen Skælskør-Tjæreby.

”Vi er enormt glade for Nordea-fondens økonomiske støtte, og fra opbakningen fra de to kommuners byråd, som gør at projektet kan gennemføres så hurtigt. Stien vil give flere naturoplevelser og bedre muligheder for at komme ud i det fri for borgerne” udtaler skovrider Claus Jespersen fra skov- og Naturstyrelsen ”Nu skal vi i arbejdstøjet”

”Fodsporet” kommer til at være en rekreativ korridor gennem landskabet, og skal anlægges, så den fremmer mulighederne for motion og friluftsliv og dermed bidrager til et aktivt udeliv og bedre livskvalitet.

Planlægningen af hvilke faciliteter, der skal være langs stien, vil primært basere sig på de lokale ønsker. Et stærkt lokalt ejerskab til stien har meget stor betydning, da det er de lokale, der først og fremmest kommer til at bruge den til deres daglige ture. Derfor etableres stirådene og derfor vil borgerne blive involveret fra start og få stor indflydelse på, hvilke faciliteter, der placeres hvor.

”Vi ved, at borgerne flere steder langs strækningen allerede nu gør sig mange tanker om, hvordan stien skal indrettes.” siger projektleder Sara Lindholt fra Skov- og Naturstyrelsen og fortsætter ”Vil man gerne være med i arbejdet, men er forhindret i at komme til borgermøderne, er man velkommen til at sende en e-mail til med navn, telefonnummer og hvilket stiråd, man gerne vil være med i.”

Projektet har fokus på sundhed – både i hverdagen og i weekender og ferier. For mange vil stien være en sikker vej til skole og arbejde. Det skal også gøres attraktivt at bruge stien i fritiden – det kan både være ved at anlægge naturlegepladser til hunde, sundhedspladser til fitness i det grønne eller hvilebænke ved de gode udsigter. Stiens længde gør den også egnet til en miniferie, så der skal også være sheltere til overnatning og bord/bænksæt – måske under et halvtag, så madpakken kan spises i tørvejr?.

Projektet vil også arbejde med at anvende og udvikle nye metoder til information ved siden af de mere kendte vandretursfoldere, og der vil derfor blive brugt moderne teknologi i formidlingen. Det kan være spil til børn i alderen 8-15 år, som kan bruges af f.eks. en mobiltelefon med GPS eller små introduktionsprogrammer til sundhedspladserne, som kan downloades til f.eks. en mobiltelefon. Desuden kan det være i form af en eller flere guider, der kan downloades til f.eks. en mobiltelefon med GPS, så man undervejs kan få information om ruten.

Stirådene vil præsentere deres forslag på en offentlig workshop i november.

Yderligere oplysninger:

Skov- og Naturstyrelsen – Storstrøm

Projektleder Sara Lindholt, 22 49 65 46