Nationalt testcenter skal vedtages ved lov

29-06-2009

Danmark skal have et nationalt testcenter for vindmøller, hvor industrien kan afprøve prototyper af nye vindmøller. Anlægget har så stor samfundsmæssig interesse, og det kræver en så bred opbakning, at det skal vedtages ved lov.

Danmark skal have et nationalt testcenter for vindmøller, hvor industrien kan afprøve prototyper af nye vindmøller. Anlægget har så stor samfundsmæssig interesse, og det kræver en så bred opbakning, at det skal vedtages ved lov.

Det har regeringen besluttet, og miljøminister Troels Lund Poulsen har nu bedt Naturstyrelsen om at udarbejde et forslag til anlægslov, der skal være klar til behandling i Folketinget til efteråret.

Det er også By- og Landskabsstyrelsen, der er sat til at lede den tværministerielle arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvor i landet testområdet kan placeres. Man har endnu ikke lagt sig helt fast på, hvor stort området skal være – men det ligger i størrelsesorden af 5-6 km2. Ikke alene er det svært at finde et så stort ledigt område i Danmark, det skal samtidig opfylde særlige krav i forhold til vindmøller: Det skal blæse, det skal ligge i betydelig afstand fra beboelser, og det skal så vidt som muligt tage hensyn til natur- og miljøinteresser. Arbejdsgruppen vil komme med en indstilling om endelige placeringsmuligheder til miljøministeren i forbindelse med lovforslaget.

På det nye nationale testcenter skal man kunne afprøve møller, der er op til 250 meter høje. Udviklingen af centret vil ske i tæt samarbejde med vindmølleindustrien.

Yderligere oplysninger:
Vicedirektør Sven Koefoed-Hansen, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 7254 4714