Hjortdal Dambrug - et nyt naturgenopretningsprojekt

08-06-2009

Hjortdal Dambrug. Foto: Hanne S. Jensen

Naturstyrelsen – Thy har i efteråret 2008 købt opstemningsrettighederne ved Hjortdal Dambrug, som ligger lige øst for Svinkløv Plantage og er det eneste dambrug i Slette Å-systemet. I aftalen med ejeren indgår at arealet naturgenoprettes, således at alle dambrugsanlæg fjernes og åen igen får naturlige slyngninger. Projektet finansieres med midler fra naturforliget i 2004.

Slette Å er fra dambruget og til udløbet i Jammerbugten beliggende indenfor Natura 2000-området Svinkløv Plantage og Grønne Strand. Odderen trives i området, og vandløbet har en fin naturlig slyngning.

Der er nu indgået kontrakt med den rådgiver der skal udarbejde VVM-anmeldelse og detailprojekt. Selve arbejdet med at genslynge åen forventes at starte i foråret 2010.