Støtte til vandteknologi

12-06-2009

Støtte til vandteknologi
Nu kan man igen søge støtte til at udvikle ny teknologi, der kan gavne miljøet.

Nu kan man igen søge støtte til at udvikle ny teknologi, der kan gavne miljøet. Denne gang er puljen på fem millioner kroner. Pengene kan søges til udvikling udvikling, test og demonstration af miljøteknologiske tiltag inden for områderne vand og klima, spildevand, grundvand og overfladevand.

Den anden annoncerunde i 2009, og ansøgningsfristen er 21. august 2009 kl. 12. I 2008 blev der i alt uddelt 24,5 mio. kr. til 33 grønne teknologi-projekter. F.eks. blev der givet penge til projekter, der skal håndtere og udnytte de større regnmængder som følge af klimaforandringerne. Se de enkelte støttede projekter på: www.blst.dk/Nyheder/miljoetek.html

Da regeringen præsenterede handlingsplan for miljøteknologi i 2007, blev der afsat samlet over 1 mia. kr. over de næste 3-4 år.  Senere i denne måned afholdes det tredje møde i miljøministerens Erhvervsforum for miljøteknologi, der blandt andet skal komme med input til regeringens videre arbejde med miljøteknologi.

Læs hvordan om de nærmere betingelser for støtten og ansøgningsprocedurer på www.ecoinnovation.dk.

Yderligere information

,  tlf. 72 54 40 00