Ingen indsigelse mod Assens Kommuneplan

15-05-2009

(Miljøcenter Odense) Staten gør ikke indsigelse mod Assens Kommunes forslag til Kommuneplan 2009. Forslaget er det første i Region Syddanmark, der når så langt.

Frem til indsigelsesfristen har Miljøcenter Odense på vegne af staten haft en indgående dialog med Assens Kommune om kommunens planer for de næste 12 år, som er den periode, kommuneplanen skal dække.

”Jeg er glad for, at drøftelserne med Assens Kommune har forløbet på en god og konstruktiv måde. Vi er blevet enige om alle de nødvendige ændringer i kommuneplanforslaget, der skal sikre statens interesser i kommunens planlægning. Vi er også klar til at ophæve regionplanens retningslinjer, som hidtil har været gældende for kommunens planlægning, da disse på fornuftig vis er blevet indarbejdet i kommuneplanen,” siger kontorchef Niels Bjørkbom fra Miljøcenter Odense.

Kommunens planlæggere og Miljøcenter Odense har blandt andet diskuteret erhvervsområder langs den vestfynske motorvej. Assens Kommune kan ifølge kommuneplanen udlægge erhvervsområder ved Skallebølle og et umiddelbart nord for Vissenbjerg. Yderligere arealer ved motorvejen, kan kun udlægges efter at kommunen har analyseret natur og landskab.
Miljøcentret vil sikre sig, at nye byområder skal ligge i tilknytning til eksisterende byers bolig- og erhvervsområder. Man har også debatteret kommunens ønsker om at inddrage nye arealer til byvækst og konsekvenserne for landbrugets forhold ved den påtænkte byvækst.

Det næste skridt i processen bliver, at planlæggerne fra Assens Kommune skal indarbejde resultatet af dialogen med staten i det oplæg til kommuneplanforslag, som skal lægges frem for Assens Byråd til endelig vedtagelse.

Yderligere oplysninger:
Fuldmægtig Frans Hejgaard, Miljøcenter Odense, tlf. 72 54 84 63 eller kontorchef Niels Bjørkbom, Miljøcenter Odense, tlf. 72 54 84 60.