Bøgehjort i skovene ved Kalø

29-05-2009

En skovgæst har fundet Bøghjorten - en stor bille der lever i store døde træer

Har man blik for de små detaljer, så kan man ofte være heldig at få en oplevelse af de helt store. På skovturen er det ikke altid de helt store dyr der giver den største oplevelse, se bare hvad en skovgæst fandt ved en af de store døde træer i skovene ved Kalø.

Bøghjort er en bille, der bliver op til 3 cm lang

Foto: Peter Staunsbjerg

Drabelig ser Bøgehjorten ud, som den står der med dens spidse munddele og ligner en tyr klar til kamp.

Bøgehjorten lever i og ved store døde træer. Her lever dens larve i træet indtil den forpupper sig og kommer frem som en fuld forvandlet bille. Den voksne bille bliver omkring 2-3 cm lang.

Tre Bøghjorte kravler rundt på et stort dødt træ.

Foto: Peter Staunsbjerg

Bøghjorten er optaget på den såkaldte Gulliste, der er en liste over de arter der er i tilbagegang.

En trussel for Bøghjorten er fjernelse af gamle træer og store døde træer. Derfor er det heller ikke underligt at vi netop finder Bøghjorten i en af statens skove, hvor vi netop har udlagt dele af skoven til det vi kalder urørt skov – hvilket vil sige at skovdriften er ophørt og skoven derfor får lejlighed til at udfolde sig med fri dynamik og naturlige processer. Der er ingen hugst eller fjernelse af træer fra disse områder.

Bøghjorte leder efter mage.

Foto: Peter Staunsbjerg

Endvidere efterlades der 5 til 10 træer per ha til naturligt henfald i den øvrige del af skoven. Derved sikres det at der er gode levemuligheder for bl.a. Bøghjorten i skovene.

Links:

Vandretursfolderen for Kalø skovene

Nationalpark Mols Bjerge