Strandsager skal løses bedre

14-05-2009

By- og Landskabsstyrelsen iværksætter nu en række tiltag for at yde borgerne en bedre service i sager, der kræver dispensation for reglerne i naturbeskyttelsesloven om strandbeskyttelseslinjen.

Et samarbejde mellem de syv miljøcentre  skal sikre mere ensartet sagsbehandling  i hele landet, og  styrelsens  hjemmeside skal  informere, så borgerne  får  realistiske forventninger til afgørelser og sagsbehandlingstid.
De nye tiltag er resultatet af en brugerundersøgelse, som By- og Landskabsstyrelsen har fået udarbejdet i forbindelse med at kvalitetssikre servicen overfor borgerne. Undersøgelsen gjaldt specifikt borgere, der er i forbindelse med miljøcentrene om ”strandsager”, f.eks. ændringer af bygninger der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen.
Generelt mener borgerne, at miljøcentrenes sagsbehandlere er venlige og imødekommende, og i det hele taget var 63 procent tilfredse med den behandling, de fik i miljøcentrene i 2008. Men der var plads til forbedringer, og især var der utilfredshed med svartiderne.
”Reglerne om strandbeskyttelseslinjen er meget stramme, og derfor må man regne med, at folk kan have blandede følelser over for sagsbehandlingen. Men selv om vi aldrig får folk til at blive glade for et afslag, så giver undersøgelsen alligevel værdifuld viden om, hvad vi kan gøre bedre,” siger Sten Moeslund, kontorchef i By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Roskilde.
By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside vil blive udvidet med flere informationer om lovgivningen, og hvordan sagerne behandles. Målet er, at ansøgere får så præcis viden om de restriktive regler og deres formål, at det bliver nemmere at forstå et eventuelt afslag. Samtidig skal hjemmesiden skabe mere præcise forventninger til, hvornår man kan forvente en afgørelse. Styrelsen forventer, at satsningen på internettet vil betyde, at færre ansøgere vil blive skuffede på grund af urealistiske forventninger.
Ukomplicerede sager afgøres i dag typisk indenfor få uger. Store sager og klager over afgørelser kan derimod trække længere ud.

Fakta om strandbeskyttelseslinjen
Naturbeskyttelsesloven indeholder regler om strandbeskyttelseslinjen, der strækker sig 300 meter ind i landet fra kysten. Inden for denne zone kræver alle ændringer af såvel bygninger og terræn m.v. dispensation. De strenge bestemmelser har til formål at beskytte kystlandskabet til glæde for både natur og mennesker.

Læs brugerundersøgelsen fra Rambøl

Yderligere oplysninger:
Sten Moeslund, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Roskilde, tlf. 7254-8065