Europæisk nationalparkdag

19-05-2009

Søndag d. 24. maj afholdes Europæisk Nationalparkdag. Det sker kl. 11 -13.30 med en tur med udgangspunkt fra Esrum Kloster og Møllegårds P-plads.

Søndag d. 24. maj kl. 11-13.30
Nationalpark kongernes Nordsjælland
-Europæisk Nationalpark dag
På denne dato hvert år fejres nationalparkerne i Europa. Vi har valgt at gøre det ved, at invitere til en tur i området ved Esrum Møllegård, for at snakke om, hvad det vil betyde for naturen, at der kommer en nationalpark. Og hvilke tiltag der kunne tænkes. F.eks. arbejdes der med evt. at fritlægge den oprindelig Esrum Å, som nu løber i rør.

Esrum Sø.

Mødested: Esrum Møllegård, Klostergade 12, 3230 Græsted. Indkørsel fra Frederiksværkvej.
Arrangør:Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland og Gribskov kommune