Renere spildevand fra sygehusene

27-05-2009

De nye storhospitaler skal indrettes, så de leder så få farlige medicinrester ud i spildevandet som muligt. Der skal satses på ny grøn teknologi for at fjerne medicinrester fra vandmiljøet, og et nyt beregningsværktøj skal gøre det nemmere at følge, hvor meget medicinrester sviner.

De nye storhospitaler skal indrettes, så de leder så få farlige medicinrester ud i spildevandet som muligt. Der skal satses på ny grøn teknologi for at fjerne medicinrester fra vandmiljøet, og et nyt beregningsværktøj skal gøre det nemmere at følge, hvor meget medicinrester sviner.

Det er nogle af hovedpunkterne i en ny handlingsplan for hospitalsspildevand, som miljøminister Troels Lund Poulsen i dag præsenterede for Folketingets Miljø – og Planlægningsudvalg.

Ifølge By- og Landskabsstyrelsen udgør hospitalsspildevand ikke noget stort problem for vandmiljøet i dag. Det er kun kilde til ca. 4 % af medicinresterne i spildevandet. Men der skal tænkes langsigtet, fordi medicinmarkedet udvikler sig med stadig skrappere stoffer, og f.eks. ved man nu, at rester af kontrastmidler går forholdsvis urenset gennem renseanlæggene.

Handlingsplanen vil ud over fokus på nye sygehuse også lægge vægt på udvikling af nye grønne teknologier, der kan begrænse udledning -  som en del af den miljøteknologiske handlingsplan.

Endelig afslører handlingsplanen, at By- og Landskabsstyrelsen er tæt på at være færdige med et nyt værktøj til beregning af udledning af medicinrester. Det vil kunne give viden om bl.a.: lægemidler der optræder i kritiske koncentrationer i vandmiljøet, hvordan belastningen af vandmiljøet fra hospitaler udvikler sig, og hvilke lægemiddelstoffer det er vigtigt at overvåge for i vandmiljøet. Værktøjet ventes klar ved udgangen af 2009.

For at sikre fremdrift i handlingsplanen vil By- og Landskabsstyrelsen etablere en styregruppe bestående af interessenter, herunder bl.a. DANVA, KL og regionerne.

Se den samlede handlingsplan på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside .

Yderligere oplysninger:
Marianne Moth, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen, Vand, tlf.: 72 54 48 91