Startskud til iværksættelse af enkeltprojekter i Aakjær Å området

04-05-2009

Billeder fra den 2.maj 2009

Sent lørdag eftermiddag den 2.maj bagede en varm sol ned over Åkjær Å.

Det var Hans Chr. og Peter Gæmelke, der åbnede deres ejendom Røjgaard i lørdags og som har lagt jord til det første, mindre enkeltprojekt i den del af Kolding Å systemet, som knytter sig til Åkjær Å.
Denne dag, hvor et brudt markdræn blev ledt ud gennem en rensende sø på vej til Åkjær å, blev behørigt markeret med deltagelse af en række lodsejere i området, myndighespersoner og andre interesserede. I alt ca. 60 personer.

Det var miljøminister Troels Lund Poulsen (V), landbrugsrådets præsident (og lodsejer) Peter Gæmelke, borgmester Egon Fræhr (V), Vejen,  Plan-og Miljøudvalgsformand Poul Erik Jensen (A), Kolding og formand Asger Christensen, Kolding Herreds Landbrugsforening der var talere på dagen. Og der faldt mange rosende ord til lodsejerne for deres positiv samarbejde i sagen og tillige til det gode myndighedssamarbejde. Ogso for den måde lodsejersamarbejdet blev taklet på.
Der var også plads til nogle meningsudvekslinger om Regeringens netop offentliggjorte udspil "Grøn vækst".
I den forbindelse var også MF Jørn Dohrmann (DF) til stede og fik en uformel snak med repræsentanter for nogle af de parter, som er direkte berørt af udspillet.
Men for det konkrete Åkjær Å projekt udestår nu, at de endelige aftaler forhandles på plads med de op mod 35 lodsejere, der er involveret.  Mange indgår i en Jordfordelingssag, som endnu ikke er helt på plads. Men det håber vi alle snart er tilfældet.
Når disse aftalemæssige forhold er på plads, kan vi komme videre med realisering. Det skulle gerne være muligt i efterårets løb.

Nedenfor er indsat nogle billedmæssig indtryk fra dagen.

Ministeren fjerner overløbet (foto: Steen Bøgild Frandsen)

Troels Lund Poulsen gør overløbet aktivit

Borgmester Egon Fræhr holder tale Dagens hovedpersoner

En uformel snak om udvalgsformand Poul Erik Jensen taler for forsamlingen

hele forsamlingen. Foto Steen Bøgild Frandsen