Køer på venteliste til Skallingen

14-05-2009

Et samarbejde mellem landmænd og myndigheder gavner landskab, fugle og blomster på Skallingen, der er et af Danmarks største strandengsområder.

Syd- og sønderjyske landmænd vælger i stigende grad at sende deres kreaturer på græs på Skallingen ved Esbjerg. For blot fire år siden gik der kun omkring 400 kreaturer i området. I år er tallet steget til næsten 700 – og der er flere på venteliste!

Et samarbejde mellem landmænd og myndigheder gavner landskab, fugle og blomster på Skallingen, der er et af Danmarks største strandengsområder.

Syd- og sønderjyske landmænd vælger i stigende grad at sende deres kreaturer på græs på Skallingen ved Esbjerg. For blot fire år siden gik der kun omkring 400 kreaturer i området. I år er tallet steget til næsten 700 – og der er flere på venteliste!

Lørdag den 16. maj kl. 15 markerer miljøminister Troels Lund Poulsen (V) det gode samarbejde med egnens landmænd ved et offentligt arrangement på Skallingen, hvor ministeren vil tale om naturpleje og slippe kreaturer løs på Skallingens vidtstrakte strandenge. Alle er velkomne ved Madpakkehuset på den sydligste P-plads på Skallingen.

”Afgræsningen af strandengene på Skallingen med private kreaturer er et fint eksempel på et frugtbart samarbejde mellem landbrug og naturinteresser. Uden afgræsningen vil de åbne arealer blive til krat eller skov og en meget stor del af vores vilde plante- og dyreliv forsvinde. Landmændene får til gengæld tilsyn med dyrene, foder og nogle sunde dyr hjem i stalden til efteråret”, siger Troels Lund Poulsen.

De mange kreaturer er blandt andet en fordel for de vandfugle, som bruger Skallingen som et af deres vigtigste spisekamre. Det gælder f.eks. svømmeænder som eksempelvis pibeand. Også den mere sjældne skestork nyder godt af de store arealer med kort vegetation. Skallingen er sammen med øen Langli og Vadehavet omkring udpeget som særligt bevaringsværdigt fuglebeskyttelsesområde for flere arter af fugle.

I forbindelse med ministerbesøget vil Naturstyrelsen kl. 14 arrangeres en guidet tur på traktorvogn fra Ho Kro til Madpakkehuset på Skallingen. Kl. 15 taler miljøministeren ved Madpakkehuset, hvorefter Naturstyrelsen byder på smagsprøver af en af de skov-stude, der har været anvendt i naturplejen i Aal Plantage. Tilmelding til køreturen inden fredag kl. 12 til Naturstyrelsen – Blåvandshuk, på telefon 76 54 10 20.

Yderligere oplysninger:

  • Skovfoged Henrik Lykke Sørensen, Naturstyrelsen – Blåvandshuk, tlf. 20 11 89 54, mail:
  • Pressesekretær Mette Thorn, Miljøministeriets departement, tlf.: 72 54 60 60, mail: