Milepæl i stort naturprojekt ved Lillebælt

01-05-2009

Ørreder, smerlinge, orkidéer og smukke engplanter. Det er blot nogle af de dyr og planter, som vil få det bedre, når Åkær Å-projektet ved Kolding er gennemført. I morgen præsenteres de første konkrete tiltag, der vil gøre vandet i åen, Kolding Fjord og Lillebælt klarere og renere på grund af mindre udledning af kvælstof og fosfor.

Ørreder, smerlinge, orkidéer og smukke engplanter. Det er blot nogle af de dyr og planter, som vil få det bedre, når Åkær Å-projektet ved Kolding er gennemført. I morgen præsenteres de første konkrete tiltag, der vil gøre vandet i åen, Kolding Fjord og Lillebælt klarere og renere på grund af mindre udledning af kvælstof og fosfor.

Naturgenopretningen ved Åkær Å er et af de næsten 50 gode naturprojekter regeringen iværksatte med miljømilliarden fra 2007. Projektet giver renere vand, flere fisk, smukkere ådale og mere varierede enge og overdrev ”, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V), der kalder projektet et godt eksempel på, hvordan statslige, kommunale og private kræfter kan spille sammen.

Vi begynder nu at kunne se effekten af vand- og naturindsatsen under miljømilliarden. Men vi stopper ikke her. I regeringens nye udspil Grøn Vækst lægger vi op til at give dansk natur og vandmiljø endnu et massivt løft med bl.a. krav om dyrkningsfrie randzoner langs åer og søer, 75.000 hektar ny natur og ekstra pleje af heder og overdrev. Med Grøn Vækst investerer regeringen et historisk højt beløb på 13,5 mia. kroner over de næste fem år ”, siger miljøministeren.