Stort fald i antal lokalplaner

26-05-2009

Kommunerne vedtager færre lokalplaner end tidligere. Faldet skete brat - fra 2006 til 2007, hvilket formentlig kan forklares med, at kommunerne lige skulle komme sig over kommunalreformen.

Kommunerne vedtager færre lokalplaner end tidligere. Faldet skete brat - fra 2006 til 2007, hvilket formentlig kan forklares med, at kommunerne lige skulle komme sig over kommunalreformen. Men faldet blev ved og blev forstærket fra 2007 til 2008. De første tal fra 2009 viser at antallet af lokalplaner er stabiliseret på det samme niveau som 2008 tallene.

Det viser den første opgørelse fra By- og Landskabsstyrelsen over udviklingen i antallet af lokalplaner, og det tegner et meget konkret billede af aktiviteten i kommunerne.

Antallet af vedtagne lokalplaner er nu nede på ca. 2/3 af gennemsnittet for årene 2001-2006. I 2007 og 2008 vedtog kommunerne ca. 800 lokalplaner mod ca. 1300 per år inden kommunalreformen.

Antallet af lokalplaner er faldet mere i hovedstadsregionen end i resten af landet.

”Der kan være flere forklaringer på det faldende antal lokalplaner – udover kommunalreformen. For det første kan der være mange byggemuligheder i de allerede vedtagne lokalplaner, som endnu ikke er blevet udnyttet. For det andet kan faldet være et udtryk for, at finanskrisen er slået igennem på kommunernes arbejde, og at krisen på byggeområdet er slået hårdere igennem i Hovedstadsområdet end i resten af landet, fordi det også er i hovedstadsområdet, der blev bygget mest i årene forinden,” siger kontorchef Holger Bisgaard, By- og Landskabsstyrelsen, Byer.

Hvad er en lokalplan
Lokalplanen er grundstenen i det danske plansystem. Det er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Det er kommunerne, der udarbejder lokalplanerne, og derved fastsætter rammerne for omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer m.m. Større byggerier og anlægsarbejder kan ikke gennemføres uden lokalplan. Antallet af lokalplaner er derfor også en indikator for den økonomiske aktivitet.
Læs mere om lokalplaner på www.blst.dk

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Holger Bisgaard, By- og Landskabsstyrelsen, Byer, tlf. 7254 4724


Figur 1: Antal vedtagne lokalplanerKilde: By- og Landskabsstyrelsen.


Figur 2: Antal vedtagne lokalplaner 2007 og 2008 i forhold til perioden inden kommunalreformen.
(HL: Hele landet,  HR: Hovedstadsregionen)

Kilde: By- og Landskabsstyrelsen.