Nyt skred i Søby

19-05-2009

Natten mellem den 16. og 17. marts skete der igen et skred i Søby Brunkulsleje.

Søndag den 17. maj, om morgenen blev Naturstyrelsen – Midtjylland, af naboer gjort opmærksom på at der i nattens løb havde fundet et skred sted i den statsejede del af lejerne

Denne gang fandt skredet sted i Bjerre lejet ca. 500 meter syd for ”Udsigtspunktet” .

Hvor det sidste skred der fandt sted midt i februar berørte 10- 12 ha , er der denne gang tale om et område på mindre end 1 ha . Til gengæld er skredet denne gang, sket umiddelbart op af den offentligt befærdede vej, så det nærmest kan besigtiges fra bilen i forbifarten.

Også ved dette skred er der tydelige gejserhuller, hvor vand og kulsnus er presset ovenud, da jordstrukturen kollapsede dybt nede under et vandførende lag.

Langs sætningen ser man væltede træer og på sætningsfladen ser man igen træer, der står mere eller mindre lodret og gror videre.

Den nærmere forklaring på fænomenet er at meget af det sand, der blev omgravet under brunkulsjagten blev smidt oven på allerede omgravet sand – det hele i en løs struktur (små og store sandskorn fik ikke lejlighed til at blive pakket fint indbyrdes, som naturen normalt sørger for når sand aflejres med vinden eller vands hjælp).

Man kan næsten sammenligne sanddyngerne med et korthus. Da man ophørte gravningen omkring 1970 stoppedes de enorme pumper der havde  holdt lejerne fri for vand under kulgravningen. Da vandet kom tilbage blev de store dybe åbne grave til søer og sandet skred ud (som når man hælder mælk på sine havregryn)  Efterfølgende sker der det at  sand i løs lejring dybt nede under et vandførende lag kan blive vandmættet, og en ydre påvirkning kan få strukturen (korthuset) til at kollapse.  Straks falder overjorden lodret ned og får hele korthuset til at bryde sammen i en vandret dominoeffekt. I et øjeblik er undergrunden flydende; vand og lettere partikler presses ovenud i høje gejsere. Som regel ender skredet i en sø, her er bundsandet jo som nævnt er aflejret af vand.

Fænomenet med løst lejret sand kan man selv konstatere mange steder i brunkulslejerne, hvor man kan presse en stok eller lignende dybt i sandet uden at møde modstand. Tæt på søerne kan sandet   helt miste sin bærekraft, hvis det vandmættes – Det bliver til kviksand. Af den grund er det ikke tilrådeligt at færdes tæt ved søbredderne på omgravede arealer i Søby.

Man må forvente at der endnu i mange år vil forekomme skred nu og da i Søby Brunkullejers dybt omgravede sandtipper. Ingen kan helt forudsige hvor og hvornår det sker. Hvis man vil   være 100 % sikker må man holde sig til de uomgravede områder.

En del af den fremgår af den folder Naturstyrelsen udgav i dette forår i forbindelse med det forrige skred.

Naturstyrelsen – Midtjylland vil naturligvis snarest lave en guidet tur til det sidste skred.