Flyttedag for muslinger i Odense Å

25-05-2009

Foto: Erik Tveskov

Naturstyrelsen – Fyn har holdt flyttedag for nogle meget gamle beboere i Odense Å. Åen skal genslynges på en længere strækning nord for Nr. Broby. Fyns Amt fandt i 2003 nogle levende eksemplarer af Tykskallet Malermusling i åen, som man ellers regnede som uddød i Danmark. I 2008 er den også blevet fundet i Suså på Sjælland, men hører dog stadig til sjældenhederne blandt dyrelivet i danske vandløb. Så sjældne og truede dyr er beskyttede af lovgivningen.

Foto: Erik Tveskov Naturstyrelsen på Fyn har derfor iværksat en eftersøgning af muslingerne på de dele af Odense Å der skal genslynges. Dermed reddes muslingerne fra at blive begravet i de dele af åen der bliver dækket til. Muslingerne flyttes til en del af Odense Å der ligner deres gamle hjem så meget som muligt. Det var nogle velvoksne eksemplarer der blev flyttet og nogle af dem kan nemt være så gamle som 30-35 år.

Det er håbet at forholdene på de nye genslyngede strækninger bliver så gode at muslingerne og de fisk som er nødvendige for muslingernes overlevelse, igen vil stortrives i Odense Å. På billedet øverst ses en medarbejder fra Rambøll der fungerede som flyttemand for muslingerne.