Mygblomst i fremgang

05-05-2009

(Miljøcenter Roskilde) På Orø i Isefjorden har botanikere fra Miljøcenter Roskilde gennem de seneste to års overvågning opdaget en af landets største bestande af den sjældne orkidé, Mygblomst. I 2008 blev der talt 742 planter.

Mygblomst er på Habitatdirektivets liste over arter, som kræver udpegning af bevaringsområder og streng beskyttelse i EU’s medlemslande. Som en del af det nationale overvågningsprogram, NOVANA, er disse arter nærmere eftersøgt og overvåget siden 2004.

Planten blev første gang i nyere tid set på Orø i 1995, og dengang kun med ganske få eksemplarer. Trods talrige besøg siden, blev den først set igen, da det daværende Vestsjællands Amt kortlagde habitatnaturtyper i 2006. Da med 19 eksemplarer.

De kommende års overvågning af Mygblomst på Orø må så vise, om bestanden faktisk er i fremgang. eller om stigningen i antal alene skyldes en øget registreringsaktivitet som følge af NOVANA-programmet.

Yderligere oplysninger:
Biolog Niels Peter Leth, Miljøcenter Roskilde: 72 54 81 15