Ny folder om Gulddysse Skov

28-05-2009

Godt nyt til skovgæsterne - revideret folder viser skovens udstrækning og dens stier

I 2001 blev de første træer plantet i Gulddysse Skov. Siden er skoven vokset i areal samtidig med at træerne er blevet højere. Der er etableret stier og 2 hundeskove, samt som det nyeste tilbud et mountainbike-spor med start ved P-pladsen midt på Gulddyssevej.

Naturstyrelsen har netop udgivet en ny folder om projektet og om skoven.
Folderen kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside eller hentes i de allerede opsatte folderkasser fra begyndelsen af juni ved nogen af indgangene til skoven.

Projektområdet er justeret i 2008, idet samarbejdspartnerne har aftalt at inddrage det område, der er udlagt til grusgravning ved Frederiksborgvej og udtage området med boliger ved Rishøjvej. Den nye projektafgrænsning fremgår af folderen.

Folderen er lidt forud for sin tid, for den viser en skovvej øst for Gulddyssegården, og denne vej etableres først i løbet af 2009. Bålpladsen ved den primitive overnatningsplads lige øst for Gulddyssevej, bliver også først etableret i løbet af sommeren 2009.
Link til folderen: