Undersøgelse af råvildtets kollaps på Fyn

14-05-2009

Der er gennem nogle år huseret en mystisk sygdom i råvildtet på Fyn. Hidtil gennemførte undersøgelser har ikke klarlagt årsagen. Med henblik på at få styrket undersøgelserne af råvildtet på Fyn er der indgået et samarbejde mellem DTU-Veterinærinstituttet, Danmarks Miljøundersøgelser og Naturstyrelsen. I samarbejdet indgår en målrettet undersøgelse af råvildtet på Fyn. Undersøgelsen finansieres af Naturstyrelsen. Undersøgelsen omfatter etablering af et særligt korps af jægere til udtagning af prøver fra nedlagte og syge rådyr. Udtagning af en tilstrækkeligt antal prøver er et kardinalpunkt i undersøgelsen.

Lørdag den 16. maj starter bukkejagten. Premieren på bukkejagten bringer mange fynske jægere af huse. Dette giver en enestående mulighed for at få overblik over forekomsten af syge rådyr på Fyn. Det giver også en god mulighed for at få taget prøver af nedlagte syge råbukke.

Vedhæftede dokument beskriver forhold omkring sygdommen, den styrkede undersøgelse og korpset til udtagning af prøver fra syge rådyr.