Gravlevdalen fugle-hotspot: Igen besøg af sjælden gæst

01-05-2009

Gravlevdalen hitter gang på gang med observationer af sjældne fugle. Denne gang har dalen besøg af Sort Glente.

Sort Glente - foto Johnny Laursen

En meget sjælden, meget almindelig fugl

I disse dage har den nordlige del af Gravlevdalen besøg af en Sort Glente, der må siges at være en yderst sjælden trækgæst i Danmark. Til gengæld regnes den for verdens almindeligste rovfugl, vidt udbredt over Europa, Asien og Australien. Den mangler fuldstændig som ynglefugl i Nordvesteuropa, og har aldrig ynglet i Danmark. Hvert år under forårstrækket ryger enkelte fugle for langt, især når der er varme luftstrømme fra syd og sydøst, som det har været et stykke tid. De nærmeste ynglesteder er Polen og det østligste Tyskland. Sort Glente er nærmest altædende, og er specialist i affald og ådsler. Omkring storbyer ses store bestande, der holder til på lossepladserne. Fisk hører dog til favoritføden - også levende - hvilket måske forklarer Gravlevdalen som pit-stop for en smuk flyver på afveje!

I Gravlevdalen kan Sort Glente ses sammen med sin fætter, Rød Glente, der sandsynligvis yngler i dalens skove. Gode steder at iagttage glenterne er udsigtstårnet (P på Frueskopladsen), skovvejen til Teglgårdsmølle, Lille Blåkilde-området og Buderup Øde kirke.

Sort Glente - foto Johnny Laursen

Sort og Rød Glente - foto Søren Risborg

Det er ingen sag at sammenligne kendetegn hos fugle, når som her de to glentearter optræder sammen - Sort og Rød Glente.

Fotos Johnny Laursen og Søren Risborg (nederste).