Nu er Even Statsskov endelig plantet!

14-05-2009

Det er især små løvtræer og buske som er blevet plantet, men også en del to meter høje æble og pæretræer

Det er især små løvtræer og buske som er blevet plantet, men også en del to meter høje æble og pæretræer. Frugttræerne er plantet manuelt i en række frugtlunde – det bliver rigtigt flot at se på når de blomstrer – og så kan børnene og vi andre gå på ”æbleskud”.

Skoven er blevet plantet ved hjælp af plantningsmaskiner dvs. en traktor som har påmonteret en række siddepladser og hvor man manuelt stikker planterne ned i en sprække som en række ”tallerkner” har lavet.  Det giver den bedste mulighed for at planterne kommer godt ned i jorden og står, så det er let at renholde bagefter. Da der er ret mange harer og rådyr i området er det nødvendigt at opsætte et midlertidigt hegn de første par år indtil planterne har fået fat.

Plantning af Even Statskov, foto Michael Krogh

Der bliver sat klaplåger i hegnet, så man kan komme ind i bevoksningerne og publikum er meget velkomne til at besøge og gå i den nye skov allerede nu, da der er både er en naturlegeplads, bålhytte og en motionssti - hvor man kan få sved på panden! Et af de områder som tilplantes vil fremover fungere som hundeskov for de mange,  der hidtil har brugt arealet som friareal for deres hund.

Naturlegepladsen, foto Michael Krogh, Næstved Kommune

Et andet område er plantet, så man kan se skovens indvandring i Danmark, når man går rundt i det. Senere vil et af de åbne områder blive belagt med store klippestykker, så man kan se Danmarks geologiske historie.

I det nye skovområde lige nord for Digtervejsskolen ligger et af kommunens regnvandsbassiner. Det før lidt kedelige bassin som var kvadratisk og med stejle sider er i øjeblikket ved at undergå en forvaltning til et smukt og dejligt vandhul som dyr og planter, områdets beboere  og ikke mindst elever fra skolen kan have glæde af.

Det ”nye” vandhul skal bruges i skolens undervisning og der er bl.a. derfor lave en gangbro ud i vandhullet så eleverne både kan følge med i dyre- og plantelivet i vandkanten og ude i vandhullet. Der opsættes også et hegn, så man ikke ved et uheld kan løbe eller cykle ud i vandet.

Det ”nye” vandhul , foto Michael Krogh, Næsted Kommune

Når arbejdet er afsluttet vil der blive en officiel indvielse af det ”nye” vandhul.

Og så skal vi have lavet alle de andre ting i området - en shelterplads, så man kan overnatte i det fri, borde og bænke, så man kan nyde frokosten i skoven og stier, så man kan komme rundt til det hele.