Integration af sundhed og natur i kommunale tilbud

26-05-2009

5 kommuner og Sundhedsstyrelsen i Vordingborg for at lære om naturelementer i sundhedsarbejdet

Vordingborg Kommune er 1 af i alt 6 danske modelkommuner, der udvikler nye

metoder til at mindske den stadigt stigende sundhedsmæssige ulighed mellem

forskellige samfundsgrupper i Danmark. Vordingborg Kommune har gjort sig nogle

særlige erfaringer i forhold til naturrelaterede sundhedsaktiviteter, og torsdag d. 7.

maj var Vordingborg Kommune vært for landets øvrige modelkommuner og Sundhedsstyrelsen .

  Projektleder Kirsten Nielsen fra Sundhedsstyrelsen (længst til venstre) træner balance og udholdenhed, foto Vordingborg Kommune

Foto: Projektleder Kirsten Nielsen fra Sundhedsstyrelsen (længst til venstre) træner balance og udholdenhed; foto Vordingborg Kommune


Vordingborg Kommune har siden 2007 arbejdet med at udvikle metoder til at øge

sundheden hos socialt udsatte borgere, der statistisk har flere livsstilssygdomme

end gennemsnittet af befolkningen. Kommunens sundhedsområde har lagt et særligt

fokus på naturen i udviklingsarbejdet, ikke mindst på grund af kommunens fantastiske

og mangfoldige natur. Flere undersøgelser peger nemlig på, at naturen har

en særdeles gavnlig effekt for både fysisk og psykisk velvære.

Natur og sundhed i praksis

50 projektledere og sundhedsmedarbejdere fra landets modelkommuner og Sundhedsstyrelsen

var derfor inviteret til en praktisk og vellykket workshop torsdag d. 7.

maj, hvor der blev introduceret til en række af de aktiviteter, som kommunen har

gode erfaringer med i sundhedsarbejdet. Deltagerne blev blandt andet udsat for

GPS-løb, genoptræningsaktiviteter i skoven, klintevandring på Møns Klint og en

oplevelsestur i Mandemarke bakker. Alle aktiviteter, som gav deltagerne et indblik i

sundhedsfremmende naturoplevelser, som styrker både fysik og psyke.

Sundhedspersonale fra bl.a. Københavns Kommune afprøver GPS-aktiviteter i Klinteskoven, foto Vordingborg Kommune

Foto: Sundhedspersonale fra bl.a. Københavns Kommune afprøver GPS-aktiviteter i Klinteskoven

En af deltagerne var projektleder Kirsten Nielsen fra Sundhedsstyrelsen. Hun deltog

med interesse i de gode eksempler med forskellige former for fysisk aktivitet i

skov og ved strand:

- Sundhedsstyrelsen følger med interesse arbejdet i projektet og de erfaringer, der

opsamles, og de vil indgå i vores videre overvejelser om sundhedsfremme og fysisk

aktivitet og mulige arenaer for aktiviteter. Det er oplagt at få udbredt erfaringer

med naturen som sundhedsarena, og fortsætter

- Der var stor inspiration at hente for det arbejde, der er i gang i de 5 kommuner,

der arbejder sammen med Vordingborg Kommune og Sundhedsstyrelsen om at

udvikle nye metoder om forebyggelse og sundhedsfremme til gavn for borgerne,

der kommer i kommunernes jobcentre.

Skovrider Poul Ravnsbæk træner bevægelse i Ulvshale Skov, foto Vordingborg Kommune

Foto: Skovrider Poul Ravnsbæk træner bevægelse i Ulvshale Skov

Birgitte Steen Jørgensen, formand for sundhedsudvalget, er på vegne af sundhedsudvalget

samtidig glad for, at kommunen fokuserer på mange aspekter i

sundhedsarbejdet:

- Naturen bruges både i forbindelse med konkret genoptræning, men naturaktiviteter

introduceres også overfor borgere, der ikke er vant til at bevæge sig, men gerne

vil i gang med lettere motion. Borgerne får flere muligheder for at gøre noget for

deres egen sundhed på flere måder. Det kan vi kun være glade for, slutter formanden.

For yderligere information, kontakt : Projektleder Dorrit Guttman, tlf. 5153 9399 /

eller formand for Sundhedsudvalget Birgitte Steen Jørgensen,

tlf. 5153 2495 / .