7 vandrefalke-unger på Møns og Stevns klinter har nu fået ring på.

20-05-2009

Vandrefalken, som er verdens hurtigste rovfugl, har nu fået så meget succes herhjemme, at det er forsvarligt at ringmærke den.

Ringmærkningen af 3 vandrefalkeunger på Stevns Klint og 4 unger på Møns Klint blev gennemført hhv. mandag d. 18. og tirsdag d. 19. maj. Knud Falk og Søren Møller, der har mange års erfaring med ringmærkning af falke på Grønland, satte ringe på de dunede unger. Alt gik helt efter planen, og ungerne er nu tilbage i reden. Forældre-falkene fløj som forventet aggressivt rundt omkring redestedet, men var allerede efter kort tid tilbage i reden med mad til ungerne.

Vi er helt trygge ved den professionelle håndtering af fuglene under ringmærkningen" , siger skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen – Storstrøm.

Ringmærkning af vandrefalkeunge på Møn. Foto: Niels Peter Andreasen Måling og vejning. Foto: Niels Peter Andreasen

Vandrefalkeungerne på Møns Klint er to hunner og to hanner, der ved mærkningen er 17 – 18 dage gamle. Lige nu vejer de mellem 450 og 700 gram . I løbet af de næste 2 – 3 uger vil ungerne vokse sig større, udvikle fjerdragt og være klar til deres første flyvetur i starten af juni. I begyndelsen vil ungerne være helt afhængige af forældrene, men senere skal de ud på egne vinger. Og her bliver det interessant at følge fuglene, hvilket der er god mulighed for, da deres oprindelse nu kan aflæses på ringen om benet, - hvis man har en god kikkert.

"Det er meget glædeligt, at der igen er fire sunde falkeunger i reden på Møns Klint" , udtaler skovrideren, der overværede mærkningen på Møns Klint tidligt tirsdag morgen.

Danmarks tredje vandrefalkepar holder til på Bornholm. Her vil ringmærkningen først ske senere, da ungerne i reden er lidt yngre end ungerne på Møn og Stevns.