Sumpbævere i Sydthy

28-05-2009

Sumpbæver hygger sig uden for kirkediget ved Ørum Kirke. Foto: Per Kynde

Dette fremmede dyr blev en fredag i april observeret af kirkegårdsgartneren ved Ørum Kirke i Sydthy, Birgit Kynde. Hun ringede til sin mand, klitplantøren, som kørte hen og tog det i øjesyn. Heller ikke han havde set noget lignende.

Efter en kontakt til vildtkonsulenten blev der klarhed over, at dyret var en sydamerikansk sumpbæver. Da man gerne vil forhindre, at fremmede arter etablerer sig i naturen, var der ikke langt til en beslutning om at aflive dyret. Plantøren hentede sin bøsse og skød bæstet, og Birgit, som af omsorg for kirkegårdens vækster havde holdt et skarpt øje med dyret, kunne ånde lettet op.

Ugen efter fik Tonny Toftdal, skovløber i Rønhede Plantage, besked fra børnehaven om, at der var to mærkelige dyr i én af søerne der. Tonny kontaktede den lokale dyrehandler for at høre om det var hans dyr, og om han ville have dem indfanget. Han indrømmede at der var sluppet dyr ud fra ham, men var ikke interesseret i at indfange dem. Derefter blev også de to sumpbævere aflivet.

Siden er der også set sumpbæver i anlægget i Vestervig, og der er i hvert fald én mere i Rønhede, så jagten fortsætter.