Nyt nummer af nyhedsbrevet Skov og Natur: Ålen er truet - EU griber ind

27-03-2009

For tyve-tredive år siden var ålen en helt almindelig fisk. I dag findes der kun cirka fem procent så mange ål som der gjorde i 1980. Derfor er der netop kommet nye EU-regler, der skal øge kontrollen og begrænse handlen med den internationale handel med ål. Det oplyser Naturstyrelsen.

For tyve-tredive år siden var ålen en helt almindelig fisk, som man nemt kunne fange med stang og snøre eller i en ruse. I dag findes der kun cirka fem procent så mange ål som der gjorde i 1980. På den baggrund er der netop kommet nye EU-regler, der skal begrænse den internationale handel med den slangelignende fisk. Det oplyser Naturstyrelsen.

”I praksis betyder dette, at man fremover skal have en tilladelse af os her i Naturstyrelsen, hvis man ønsker at eksportere eller importere ål til og fra lande uden for EU. Ellers risikerer man bøde og konfiskation”, forklarer biolog Niels Kurt Nielsen fra Naturstyrelsens CITES-afdeling, der blandt andet til opgave at administrere reglerne om beskyttelse af alverdens sjældne og truede dyrearter på vegne af den danske stat.

De nye EU-regler er indført som følge af en beslutning truffet på et internationalt møde mellem medlemslandene i CITES i 2007. Danmark er blot et ud af 174 lande, der har tilsluttet sig CITES-reglerne, også kaldet Washington-konventionen.

I dette nummer af nyhedsbrevet fortæller vi også om:

  • Mere skov i Danmark: Flere penge til landmænd, der vil plante skov
  • Tæpper af anemoner forsvundet – hvem er tyven?
  • Jagtprøve i cyberspace