Bachmanns Mølle, et Snæbelprojekt

27-03-2009

Snæblen med den specielle snude er en af EU's mest sjældne fisk – den findes kun i Danmark.

Faunapassage i Tønder Møllesø

Endnu en del af Danmarks største naturgenopretning, Snæbel-projektet, er nu startet - denne gang ved Bachmanns Mølle i Tønder.

Snæblen

Snæblen er fisken med den karakteristiske spidse snude. Den er helt særlig for Danmark, og den er en af EU's mest truede fiskearter.

Den findes kun i Vadehavet, men som andre laksefisk gyder den i vandløbene, hvor den også lever de første måneder af sit liv.

I løbet af sidste århundrede blev forholdene i vandløbene dog så ringe, at arten var ved at uddø. For at den skal overleve, er det derfor nødvendigt, at forholdene i åerne forbedres.

Det skal Snæbel-projektet i Vidå, Varde Å, Sneum Å og Ribe Å hjælpe med til. Projektet støttes af EU's miljøfond, Life.

Projekt ved Bachmanns Mølle

Opstemningen ved Bachmanns Mølle spærrer i dag totalt for snæblens muligheder for at komme videre op i Vidå – og også mange andre fisk har problemer med at komme forbi møllen.

Det bliver der rådet bod på med projektet, hvor der blandt andet skal konstrueres et nyt vandløb ved siden af møllesøen. Det sker ved, at der bliver opsat en stålspuns i møllesøen, så vandspejlet i den ene halvdel af søen bevares, mens der kan laves et vandløb i den anden halvdel af søen. Det er en løsning, der efterhånden er kendt fra en del steder i landet - blandt andet fra Haderslev Dam.

Anlægsarbejdet

Noget af det første der vil ske i marts er, at træerne langs Kongevej må lade livet. Dels fordi, de efter projektet ikke længere vil have tilstrækkelig rodkontakt i jorden, og dels for at skabe plads til projektets maskiner.

Omkring 1. april begynder isætningen af stålspunsen. For at undgå vibrationer bliver spunsen trykket i. Arbejdet med at isætte spunsen forventes at tage 4-5 uger. Derefter skal der støbes en betonkant på dens øvre kant for at få en pæn finish.

Samtidigt vil entreprenøren begynde at udforme stryget neden for Kongevej ned mod roklubben.

Det forventes, at det meste arbejde vil være færdigt engang før sommerferien. Efter ferien skal der dog ske nogle finjusteringer og lidt lettere arbejder.

Under anlægsarbejdet vil halvdelen af Kongevej være spærret, og trafikken vil blive reguleret med lyskurv.

Når projektet er færdigt til efteråret, vil der være helt fri passage for alle fisk og smådyr i Vidå.

Bygherre: Naturstyrelsen – Ribe

Kontaktperson: Else Benete Lei – telefon 74 82 61 05


Hovedentreprenør: Otto Chrestensen A/S

Kontaktperson: Holger Chrestensen – telefon 74 82 64 90 – mobil 40 98 13 21


Tønder Kommune, Miljø- og Naturafdelingen

Kontaktperson: Kirsten Kerrigan – telefon 74 92 92 92


Ved eventuelle uregelmæssigheder med trafiklys eller problemer ved vejafspærringen, kontakt

venligst entreprenør Otto Chrestensen A/S på telefon 74 82 64 90 / 40 98 13 21


Se mere om Snæbel-projektet påwww.snaebel.dk

Opstemningen ved Bachmanns Mølle spærrer fuldstændigt for Snæblen, og fisketrappen i

midten kan kun af og til passeres af laks og ørred.

 

Princippet med at bygge en faunapassage i en sø, der skal beholde sit oprindelige vandspejl,

er efterhånden velkendt. Her ses faunapassagen ved Haderslev Mølle, der er bygget

efter samme princip som den kommende faunapassage ved Bachmanns Mølle.