Biotopplanvejledning er klar

27-03-2009

I en ny vejledning om biotopplaner kan du læse om, hvordan Naturstyrelsen administrerer ordningen om udarbejdelse af biotopplaner i forbindelse med udsætning af fuglevildt.

Foto: Peter Lassen I en ny vejledning om biotopplaner kan du læse om, hvordan Naturstyrelsen administrerer ordningen om udarbejdelse af biotopplaner i forbindelse med udsætning af fuglevildt.

Fra 1. april 2010 indføres der nye regler om udsætning af fasaner og agerhøns. Reglerne stiller krav om udarbejdelse og implementering af en biotopplan. Reglerne er lavet efter princippet “noget for noget”, således at en større udsætning af fasaner eller agerhøns skal kædes sammen med naturforbedrende tiltag i det åbne land. Formålet er bl.a. at styrke bæreevnen for vildt i det åbne land, når der sker større udsætninger af fuglevildt.

Med en biotopplan vil det fra 1. april 2010 være muligt at udsætte 7 fugle (fasaner eller agerhøns) pr. ha. Biotopplanen skal medvirke til at etablere nye og/eller forbedre eksisterende biotoper for at øge omfanget og forbedre kvaliteten af vildtlevende fugles og pattedyrs levesteder, herunder betingelserne for den naturlige flora og fauna.

Man kan vælge frit mellem forskellige typer af tiltag for at opfylde kravene til en biotopplan. Hovedsagen er, at man kommer op på minimum 100 point i alt. Naturstyrelsen har netop udarbejdet en vejledning om biotopplaner og et skema for pointtildeling.