En ny fase i Kongens Kær fejres

27-03-2009

En ny naturperle lige vest for Vejle by er på vej. Nu bliver der lukket vand i over kæret, og hermed er endnu et af delprojekterne i Vejle ådals samarbejdet mellem Skov- og Naturstyrelsen og Vejle kommune ved at tage form.

Nu bliver der langsomt fyldt vand på engene lige vest for Vejle by mellem Ribe Landevej og motortrafikvejen. Det er sket før – men denne gang skal det ikke pumpes væk! Kongens Kær, som området hedder, er nemlig Vejle’s nye naturområde, som strækker sig helt ind til byens huse.

Der er masser af muligheder for at nyde det nye vådområde, både fra de to veje og fra cykelstien langs områdets sydside. Desuden er der etableret stier og gangbroer i området, så man kan komme helt tæt på vandspejlet og fuglelivet. Og fuglene HAR allerede taget godt imod projektet – det vrimler med svømmeænder og gæs. Netop derfor er der etableret flere udkigsposter, hvor der er særlig godt udkig til fuglene. I øjeblikket er der fuld byggeaktivitet i gang ved p-pladsen på Ribe Landevej, hvor en moderne udsigtsplatform snart vil skabe et fantastisk udsyn over hele den nye sø og de to fugleøer.

Onsdag d. 4. marts mødes Naturstyrelsens lokale repræsentanter og Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg med den lokale projekt-følgegruppe i anledning af at projektet er nået så langt. Følgegruppen har fulgt projektet blive til på skrivebordet og rådgivet projektfolkene undervejs. Gruppen består af både naboer til området og repræsentanter for de grønne organisationer.

Vandstanden i Kongens Kær skal med tiden kunne variere mellem lav og høj vandstand i takt med Vejle Å. Men det første halve år vil vandstanden blive reguleret til et lavt niveau, så de nyetablerede diger og jordanlæg kan blive grønne.

Der vil senere i år blive afholdt en indvielse af projektet.

Yderligere oplysninger:

Ole L. Klitgaard, Skov- & Naturstyrelsen, Trekantsområdet

(tlf.: 7643 1270, mobil: 2046 4898, email: )

Tom Skovgaard, formand for Natur & Miljøudvalget

(mobil: 2536 9915, email: )

Karsten Wandall , Vejle Kommune, Natur & Miljøforvaltningen

(tlf.: 7681 2474, mobil: 2034 2559, email: )