Høring om gasledning

11-03-2009

Der er nu sat en høring i gang om den planlagte russisk-tyske undersøiske gasledning - Nord Stream. Selskabet har indsendt såkaldt VVM-dokumentation (Vurdering af Virkning på Miljøet) til alle de berørte lande, herunder Danmark. Borgere og myndigheder har herefter indtil 8. maj til at

Der er nu sat en høring i gang om den planlagte russisk-tyske undersøiske gasledning - Nord Stream. Selskabet har indsendt såkaldt VVM-dokumentation (Vurdering af Virkning på Miljøet) til alle de berørte lande, herunder Danmark. Borgere og myndigheder har herefter indtil 8. maj til at udtale sig.

Energistyrelsen har ansvaret for høringen, men By- og Landskabsstyrelsen skal sikre, at alle de involverede lande får kendskab til Danmarks høringssvar, ligesom Danmark skal kende de øvrige landes stillingtagen til projektet. By- og Landskabsstyrelsen er nemlig ansvarlig for ”Konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne”, også kaldet Espoo-konventionen. Den betyder, at et land skal høre et naboland, hvis et projekt i eget land kan få indvirkning på miljøet i et naboland. Vi skal altså sikre, at vores naboer bliver bekendt med vores miljøvurderinger af projektet. Konventionen betyder også, at høringer i alle lande foregår samtidigt.

Gasledningen er planlagt til at blive ført syd om Bornholm og dermed ind i dansk territorium. Derfor er det eneste offentlige møde under høringen sat på Bornholm: Hotel Fredensborg: 21. april 2009 kl. 17.00 til 19.30. Men høringsmaterialet vil også ligge fremme til orientering og kommentarer på biblioteker i alle større byer.

De to parallelle rørledninger vil følge en rute på 1.220 km langs havbunden i Østersøen, fra Vyborg i Rusland og gennem Østersøen over finsk, svensk og dansk havområde til Greifswald på den tyske kyst. Anlægsarbejdet er planlagt til at begynde i 2010, og den ene rørledning vil være i drift i 2011 og den anden i 2012. Rørledningerne skal levere 55 mia. m3 gas om året, hvilket kan forsyne 26,5 mio. husstande.

Man kan både læse den fulde rapport på danske eller et resumé henvendt til lægfolk. Man kan også rekvirere rapporten. Se http://www.blst.dk/Miljoevurdering/VVM/

Bemærkninger til VVM-rapporten skal sendes til Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, e-mail: – senest 8. maj.

Yderligere oplysninger:
Forstkandidat Laila Wieth-Knudsen, By- og Landskabsstyrelsen, 7274 4747 e-mail: