Havørn i Nejede Vesterskov

27-03-2009

Naturstyrelsen – Nordsjælland har fået tilladelse til at lukke dele af Nejede Vesterskov for al færdsel, da alt tyder på at et par havørne forsøger at yngle.

En lokal ornitolog fandt sidst i uge 11 en havørnerede i Nejede Vesterskov. Naturstyrelsens personale har besigtiget stedet. Der sad ved besigtigelsen en gammel havørn ved reden, og dagen efter er 2 ørne set nær redestedet i færd med at parre sig.

Vi har på den baggrund efter samråd med Dansk Ornitologisk Forening søgt om tilladelse lukke dele af Nejede Vesterskov for al færdsel.

Naturstyrelsen – Roskilde har givet tilladelse til at lukke dele af skoven. Det henstilles at man kun færdes på skovvejene udenfor det lukkede område, og at publikum holder sig i bevægelse og undgår selv kortvarige ophold på vejene i skoven. Fuglene sidder normalt stille og følger folk når de går, men hvis man stopper op og kikker på dem i f.eks. en kikkert bliver de utrygge og flyver.

Havørnen er en sjælden og sky ynglefugl, der kræver fred i yngletiden. Der vil være gode muligheder for at se havørnene fra fugletårnet ved Alsønderup Engsø eller fra parkeringspladsen ved Pøleå’s udløb i Arresø.

Kommer der unger i reden vil det være noget af en sentation, da det i så tilfælde er den første ynglende havørn i Nordsjælland og den første i en naturlig rede i en statsskov.

I Danmark er havørnen en sjælden ynglefugl ved større søer eller fjorde, gerne omkranset af skov. Bestanden var på mindst 21 ynglepar i 2008, og de fik tilsammen 29 unger på vingerne. De fleste danske ørnepar findes på Lolland og i Sydsjælland, men arten yngler f.eks. også i Sønderjylland og på Sydfyn.

Havørne bliver først kønsmodne i en alder af 5-7 år, hvor fuglene danner par og finder territorier, som de holder hele deres liv.

Kort over område der er givet tilladelse til at lukke

Havørnen ruger nu fast på reden (29. 3. 2009). Tiden indtil, der er en unge i reden, er den allermest kritiske med hensyn til forstyrrelser. Dansk Orinitologisk Forening Nordsjælland har derfor med vores accept sat en vejledning op ved parkeringspladsen til skoven. Du kan læse vejledningn her.

Vi vil løbende orientere her på hjemmesiden, når der er nyt i sagen.

Gammel havørn. Foto: Ole Andersen