Ny krabbe i Nysted Nor

19-03-2009

(NykøbingF) En østamerikansk brakvandskrabbe er fundet i det lille lavvandede Nysted Nor på Lolland. Hvis den etablerer sig i området, kan den i værste fald komme til at true det marine miljø.

(Nykøbing F) En østamerikansk brakvandskrabbe er fundet i det lille lavvandede Nysted Nor på Lolland. Hvis den etablerer sig i området, kan den i værste fald komme til at true det marine miljø.

Fundet blev rapporteret til By- og Landskabsstyrelsen, Nykøbing F af en lokal fisker i Nysted. Han fangede i alt ca. 50 i 2008. Eneste tidligere fund af krabben er fra 1953 i Københavns Havn og Ishøj Havn i 2008. Det mest sandsynlige er, at krabben er kommet til Lolland hæftet til et skibs yderside eller med dets ballastvand.

Selv om krabben er lille, med et rygskjold på kun 2-3 cm, er den kendt for at kunne optræde i stort antal. Sker det, kan det altædende og aggressive, lille rovdyr gøre et stort indhug i bestanden af blåmuslinger og havbørsteorme og fortrænge de lokale krabber.

”Nysted Nor ligner stadig sig selv. Men nede i vandet mellem stenene er der nu fundet en ny lille krabbeart med stærke klør, der måske kan blive et problem for områdets faste beboere. Det er endnu for tidligt at sige, hvor galt det kan gå, men fundet af 50 krabber tyder ikke godt. Det er for mange til at være et tilfælde,” siger Beth Søeborg Lundholm, biolog i By- og Landskabsstyrelsen, Nykøbing F.

Beth Søeborg Lundholm og hendes kollegaer vil nu følge udviklingen. De har bedt fiskerne om at fryse nye fund ned for at få lejlighed til at undersøge, om der både er hunner og hanner i området, og om hunnerne bærer æg og altså formerer sig.

Måger og fisk, der normalt spiser krabber, kan være med til at holde den nye art nede. Men man ved ikke endnu, om de vil acceptere den nye art på spisekortet. Uden naturlige fjender vil krabben kunne brede sig voldsomt og dermed komme i kategori med bl.a. dræbergopler, amerikanske knivmuslinger, og stillehavsøsters. De er alle såkaldt invasive arter, der nærmest er umulige at bekæmpe i havet.

Et eksempel på hvor galt det kan gå er kamtjatka–krabben. Den blev flyttet fra det russiske Kamtjatka i øst til Murmansk i nordvest på grund af dens værdifulde kød. Nu breder den sig ukontrollabelt langs den norske vestkyst, hvor den spiser alt på sin vej og mange steder fuldstændig udraderer de lokale krabber.

Den østamerikanske brakvandskrabbe (Rhithropanopeus harrisii), som er fundet i Nysted har klør af uens størrelse, hvilket er med til at gøre det let at skelne den fra de almindelige strandkrabber. Den har sit naturlige udbredelsesområde på USA’s østkyst. Arten blev første gang set i Europa i 1930’erne, og har bredt sig til bl.a. Østersøen, Sortehavet og det Kaspiske Hav.

By- og Landskabsstyrelsen i Nykøbing er meget interesseret i fund og observationer af den østamerikanske brakvandskrabbe og den kinesiske uldhåndskrabbe, der nu også er blevet fundet i området.

Yderligere oplysninger:
Beth Søborg Lundholm, marinbiolog i By- og Landskabsstyrelsen, Nykøbing F. 72 54 88 24


De værste invasive arter på skovognatur.dk
By- og Landskabsstyrelsen arbejder på at forebygge spredning af invasive arter gennem havkonventionen for ballastvand
Mere om invasive arter på www.blst.dk