Affald og spildolie dumpet i Gludsted Plantage

27-03-2009

Ved et tilfælde opdagede én af Naturstyrelsens medarbejdere, at der formodetlig i løbet af de sidste to dage, er anbragt to containere med spildolie samt en bunke andet affald i Gludsted Plantage i nærheden af Tyvkærvej.

Affaldet var kørt ind ad en skovvej og læsset af mellem træerne. Begge containere var væltet, spildolie og andre kemikalier var løbet ud på skovbunden. Det øvrige affald lå spredt ud på jorden.

Sagen er nu anmeldt til politiet, kommunen er underrettet og oprydningsarbejdet er gået i gang. Myndighederne står nu tilbage med regningen for oprydningsarbejdet, der formodentlig løber op i mange tusinde kroner.

Det er yderst beklageligt, når folk benytter vores allesammens natur som losseplads, ikke mindst når der som her, er tale om giftigt affald der trænger ned i jorden og gør stor skade.

Oliespild i Gludsted Plantage foto: Skovløber Niels H. Knudsen