Vellykket forsøg på at regulere bestanden af kronvildt, i de midtjyske plantager

27-03-2009

Naturstyrelsen – Midtjylland har i den forgangne jagtsæson af hensyn til driften af omliggende markarealer foretaget et vellykket forsøg på at regulere bestanden af krondyr i nogle af de store midtjyske plantager.

Læs mere herom i pressemeddelelse

http://www.skovognatur.dk/Jagt/Vildtraad/Vildtkonsulenter/Midtjylland.htm kan man i figur F se, hvor mange krondyr der er nedlagt på Naturstyrelsen – Midtjyllands arealer.