Mindelunden ved Søby Brunkulslejer holder flyttedag

27-03-2009

Skovfoged Hans Jensen repræsenterer fredag den 27. marts SNS-Midtjylland ved indvielsen af Mindelunden ved Søby Brunkulslejer. Mindelunden, der er opført til minde om de brunkulsarbejdere, der gennem tiden er omkommet ved brunkulsgravningen, er flyttet fra sin oprindelige placering til en ny og mere naturlig placering ved Søby Brunkulsmuseum.

Flytningen er gjort mulig ved et tilskud fra puljen til Grønne Partnerskaber, som Naturstyrelsen administrerer.

Ydeligere information Skovfoged Hans Jensen tlf. 51 56 17 76