Naturvejleder til Naturstyrelsen – Midtjylland Barselsvikariat - 2 år

27-03-2009

Ansøgningsfrist den 26. marts 2009

Naturstyrelsen – Midtjylland ligger i det midterste Jylland fra Fur/Limfjorden i nord til Gudenåens Kilder ved Tørring i syd og dækker små 20.000 ha skov- og naturarealer.

På Naturstyrelsen – Midtjylland arbejder vi med alle de fokusområder, som styrelsens enheder normalt beskæftiger sig med. Det vil f. eks. sige skovdrift, naturpleje, naturgenopretning, vildtforvaltning, rådgivning, friluftsliv og naturformidling.

Vi er i øjeblikket ca. 20 skovarbejdere, samt en skovrider, en forstfuldmægtig, en vildtkonsulent, to naturvejledere, en naturgenopretter, en sekretær og 5 skovfogeder dels med arealansvar og dels med funktionsbestemte ansvarsområder - i alt 12 funktionærer der udgør distriktets ledelsesteam.

Dine arbejdsopgaver
Vi tilbyder en stilling på en dynamisk arbejdsplads med spændende og varierede arbejdsopgaver. En primær arbejdsopgave vil være naturvejledning knyttet til naturcentret ved Brokholm Sø og Havbjerg Skov i Salling, hvor du vil blive barselsvikar for den daglige leder. Centret drives i samarbejde med Skive Kommune og betjener fortrinsvis skoleklasser og daginstitutionsgrupper herfra. Da vi lægger vægt på en integreret opgaveløsning på distriktet, vil der også være andre opgaver knyttet til stillingen herunder især naturvejlednings- og informationsopgaver evt med opstart/udvikling af nye naturskoleaktiviteter med andre kommuner inden for enhedens geografi - disse vil blive nærmere fastlagt afhængig af kvalifikationer og behov på distriktet og vil eventuelt kunne udvikles til nye jobmuligheder.

Læs mere i stillingsopslag