Stort fremmøde til SNS-Midtyllands guidede tur til skreddet i Søby Brunkulsleje

27-03-2009

Søndag den 22. marts havde Naturstyrelsen – Midtjylland igen arrangeret en guidet tur til det spændende område i Søby Brunkulsleje, hvor der omkring den 15. februar fandt et større skred/sætning sted.

masser af folk var mødt op til turen rundt i Søby Brunkulslejer

Ikke mindre end 670 benyttede, det gode vejr til at tage naturfænomenet i øjesyn, spørgelysten var stor og humøret var højt, selvom tilskuermængden næsten var i overkanten.

Der er således langt over 1000 mennesker der har besigtiget sætningen inden for de sidste par uger.

SNS-Midtjylland blev af flere turdeltagere opfordret til at arrangere endnu en guidet tur, og det gør vi så:

Søndag den 22. marts kl. 16.00.

Mødested Brunkulsvej 17, Søby, 7400 Herning

Husk godt fodtøj

Yderligere informationer Skovfoged Hans Jensen tlf. 51 56 17 76