Specialmaskiner hjælper viberne i fuglereservatet Hov Vig

27-03-2009

Lille bæltekøretøj kan slå den høje vegetation på fugtige områder til glæde for viber og rødben.

Der har i den sidste tid været 2 forskellige små specialmaskiner på arbejde i fugelreservatet Hov Vig. Den ene er et lille bæltekøretøj, monteret med en slagklipper. For at få så let en maskine som muligt, er den bl.a. uden førerhus. Maskinen fjernbetjenes af føreren. Maskinen har med sin forholdsvis lave vægt kunnet køre flere steder, hvor vi normalt ikke kan færdes med almindelige maskiner. Her har den bl.a. slået siv og områder med lysessiv.

Slåning af ny eng. Foto: Palle Graubæk

Efter at maskinen har slået disse områder, vil de være ideelle for f.eks. viber og rødben, som begge foretrækker fugtige enge uden for høj vegetation. Vi forventer også, at både gæs og ænder vil have gavn af, at området er blevet slået. For at sikre at området ikke gror til igen, skal det afgræsses af nogen af de mange kreaturer, der om sommeren græsser på engene ved Hov Vig.

Pæle til hegn slåes i. Foto: Palle Graubæk

Inden kreaturerne kommer ud skal området hegnes, også her bruges en specialmaskine.  Denne kører ligeledes på bælter. Maskinen er opbygget med et stort ramslag (en jernklods på en lodret glideskinne). Jernklodsen hæves op i toppen, slippes og pælen bankes i jorden. Desuden kan den lastes med både pæle og hegnstråd, samt hvad der ellers skal bruges til hegnssætning.

Resultatet af begge maskiners arbejde ses meget fint fra det store fugletårn. Vi har valgt at pleje netop området ud for fugletårnet, for at få fuglene så tæt på som muligt, og samtidigt vil man om sommeren kunne opleve kreaturerne ganske tæt på, når de græsser i området.

Den nye eng set fra fugletårnet. Foto: Palle Graubæk

Formålet med denne naturpleje er at skabe de bedst mulig betingelser for de fugle, der er knyttet til fugtige kreaturgræssede enge, som efterhånden er en sjælden naturtype i Danmark.

Læs mere om engfuglene og de forskellige tiltag der gøres rundt om i Danmark for at forbedre levestederne for viben, kobbersneppen og de andre engfugle.