Operation Hornugle

27-03-2009

Naturstyrelsen – Aalborg har købt Poulstrup Kalkgrav med beboere - et par hornugler (Stor Hornugle). Her i marts blev opsat 2 nye redekasser højt på de stejle kalkskrænter.

Himmerland >

Der opsættes redekasse for Stor Hornugle

I januar 2009 købte Naturstyrelsen – Aalborg den nedlagte Poulstrup Kalkgrav i samarbejde med Aalborg Kommunes vandforsyning. Planen med købet er at lade arealet indgå i de områder, der løbende er blevet opkøbt og tilplantet for at beskytte Aalborgs drikkevandsmagasiner. Arealet kommer til at indgå i netværket af offentlige skove fra Kongshøj til Poulstrup-området. Uden at vide det overtog vi samtidig ansvaret for et par af den sjældne Stor Hornugle. Arten ynder gamle råstofgrave eller store uforstyrrede skovområder.

Uglekasse Poulstrup kalkgrav sløret med fyrregrene Poulstrup kalkgrav vil i den kommende tid blive efterbehandlet med udjævning af overjordsdepoter og nedtagning af de to store produktionshaller. Da hornuglerne hidtil har holdt til i hallerne, har Naturstyrelsen – Aalborg opsat 3 redekasser ude i kalkgraven. Kasserne er specielt designet til Stor Hornugle og er anbragt højt på skrænterne under udhængende træer. I modsætning til de fleste andre ugler lægger Stor Hornugle sine æg frit på jorden. Samtidig ynder de frit udsyn, og ses i bjergegne yngle på klippeafsatser. På billedet øverst ses skovløber Lars Wachmann placere en hornuglekasse højt oppe på kalkgravens skrænt, næsten 20 meter over gravens bund. Som forsøg er 2 af kasserne sløret med fyrregrene fastgjort i træet over kassen, inspireret af forholdene på et af hornuglernes yndlingsopholdssteder på skrænten. Dette sted bliver desværre berørt af efterbehandlingen.

Stor Hornugle er en sky fugl, som udpræget færdes ude om natten. Dagen tilbringes i skjul. Ofte bliver den opdaget ved et tilfælde. Bedst kan den opleves om natten i januar - marts, hvor hannens skrig og tuden kan høres flere kilometer væk i stille vejr. Dens latinske navn Bubo bubo hentyder netop til den karakteristiske tuden.

Poulstrup Kalkgrav Naturstyrelsen – Aalborg henstiller til områdets gæster om IKKE at færdes i graven vest for Poulstrupvej (hvor hallerne ligger), mens efterbehandlingen foregår og uglerne skal vænne sig til nye livsvilkår. Senere vil området blive åbnet under hensyntagen til natur, publikums sikkerhed - og uglernes! Vil man gå en tur, kan man benytte den gamle grav øst for vejen, hvor der ikke har været gravet i en lang årrække, og hvor der har etableret sig en spændende vegetation af kalktålende og -elskende planter.

Stor Hornugle - arkivfoto Stor Hornugle

Stor Hornugle er Europas største ugle. Den kan veje op til 3-4 kg og har et vingefang på op til 1,90 meter. Englænderne kalder da også den 70 cm høje ugle for "ørneuglen" ( Eagle owl). Stor Hornugle spænder vidt i sit fødevalg. Uglerne ved Poulstrup nyder godt af Aalborgegnens mange råger og krager, men også pindsvin, duer, blishøns, rotter og mosegrise står på programmet. Det fortælles, at noget af det, der forsvinder først i en råstofgrav, når hornuglen flytter ind, er løsgående katte. Der er kun plads til en af nattens jægere!

Stor Hornugle har været næste udryddet i Danmark, men er nu under langsom indvandring i Jylland, hvor der dog kun findes under 50 ynglepar. Uglen, dens æg og unger er fredet og er ovenikøbet beskyttet af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv.